Seramik

Mikroman Maden kuvarsları ağırlıkça %99,5 SiO2 içeriği ile diğer seramik hammaddelerine kıyasla daha saftır ve içeriğinde eser miktarda Fe (demir) ve Ti (titanyum) bulunabilir. Seramik ve çini çamurlarının ve sırlarının yapımında gerekli olan temel bileşenlerin başında olan kuvars, seramik çamurlarının içeriğindeki diğer mineraller ile birlikte kullanılarak, pişirme esnasında oluşabilecek bozulma ve kırılmaların önlenmesi, kuruma ve pişme küçülmesini azalttığı için seramik yapılarda iskelet görevini görmesi, deformasyonu önlemesinin yanında seramiğin dayanımı, beyazlığı ve seramik sırında da mutlaka kullanılması gereken oksitlerden biri olan kuvars veya silis kumu seramik bünyede ürünün ısıl genleşme katsayısını kontrol ederek düşük büzülme özelliği ile katılaşmayı ve su emmenin belirli bir seviyede kontrolünü sağlaması açısından önemli bir hammaddedir.

Bazik oksitler ile bir arada kullanıldığında sırlarda cam oluşturucu olarak görev yapar. SiO2 kullanımı genleşmeyi düşürdüğü için sırlarda genleşme farklılıklarından dolayı ortaya çıkan sır çatlaklarının giderilmesi için de kullanılmaktadır. Kuvars kristalleri ısı değişimlerine göre kuvars, kristobalit ve tridimit gibi farklı kristal yapılara dönüşür. Diğer yandan asitliğe karşı dayanım sağlaması seramik yapıların ömrünü uzatmaktadır. 

TDS Bilgisi için iletişime geçiniz