Mikroman Maden;1989 yılından beri devam eden madencilik faaliyetlerine  Yatağan, Kula, Karpuzlu, Ovacık, Katrancı ve Olukbaşı ( Rödövans ) Maden Sahalarımız ve sahalarımızda kurulu tesislerde  sorumlu ve duyarlı madencilik anlayışı ile sürdürmekle birlikte güncel teknolojiyi kullanıp aktif 600 çalışanıyla sektörün ve bölgenin kurumsal Madencilik anlayışı içerisinde faliyetlerine devam etmektedir.

Ocaklarımızda elde edilen Kuvars, Kuvars Kumu, Kuvarsit ve Feldispat madenlerini üst düzeyde zenginleştirme faaliyeti uygulayarak sektörlerin beklentilerine en iyi şekilde cevap veren bir firma anlayışı ile ilerlemektedir.