ÇEREZ POLİTİKASI AYDINLATMA METNİ

Bu Çerez Politikası Aydınlatma Metni, MİKROMAN MADEN SANAYİ A.Ş. Şirketi tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında web sitelerinde kullanılmakta olan çerezlere ilişkin olarak, web sitesi ziyaretçilerinin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1. Çerez Nedir? 

Çerez, web sitesini ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen küçük boyutlu metin dosyasıdır. Çerez, bir internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, web sitesinin geliştirilmesi ve ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir web sitesi sunmak amacıyla cihazlara (bilgisayar, telefon, tablet) yerleşmektedir. Çerezler, sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamaktadır.

2. Çerez Çeşitleri

Kullanım Süresine Göre Çerez Çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

Birinci Taraf ve Üçüncü Taraf Çerezler: Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen URL (……………………..) tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.

Kullanım Amaçlarına Göre Çerez Çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:

a) Zorunlu Çerezler

Bu çerezler internet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatikman silinmektedirler.

Söz konusu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar.

b) Performans ve Analiz Çerezleri

Performans ve analitik amaçlı çerez internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesine olanak sağlamaktadır ve üçüncü taraftır. Bu sayede sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz. Bu çerezler internet sitemizdeki hangi sayfaların en popüler olduğu, hangilerinin de en az popüler olduğunu anlamamıza yardımcı olmaktadır.

c)   İşlevsel Çerezler

Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) üzere kullanılmaktadır.

d) İşlevsel/Pazarlama Çerezleri

Bu çerezler, internet sitemiz aracılığıyla işlevsel ortaklarımızın yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili işlevsel göstermek üzere kullanılmaktadır.

3. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebebi

Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma ve form doldurma) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

Performans ve analiz çerezleri, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinin 1.fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

İşlevsel çerezler, internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinin 1.fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Işlevsel ve pazarlama çerezleri, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili işlevsel göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

 

Çerezin İsmi

Servis Sağlayıcı

Çerezin Amacı

Çerezin Saklanma Süresi

Çerez Tipi

Hukuki Sebebi

dtCookie

Birinci Taraf Çerez

Birden çok talep arasında bir ziyareti takip eder.

Oturum süresince saklanır.

Performans ve Analiz Çerezi

Açık rızanızı vermediğiniz sürece devre dışıdır.

6698 S. KVKK md.5/1

dtLatC

Birinci Taraf Çerez

Performans takibi için sunucu gecikmesini ölçer.

Oturum süresince saklanır.

Performans ve Analiz Çerezi

Açık rızanızı vermediğiniz sürece devre dışıdır.

6698 S. KVKK md.5/1

dtPC

Birinci Taraf Çerez

Beacon iletimi için uygun uç noktaların belirlenmesi için gereklidir; korelasyon için oturum ID’si içerir.

Oturum süresince saklanır.

Performans ve Analiz Çerezi

Açık rızanızı vermediğiniz sürece devre dışıdır.

6698 S. KVKK md.5/1

dtSa

Birinci Taraf Çerez

Farklı sayfalarda oturum açmak için basın gibi kullanıcı aksiyonu isimlerini kaydetmek için kullanılır. Sayfa yüklemeleri JavaScript kodunun yeniden yüklenmesiyle sonuçlandığından ve böylece tüm bağlamsal bilgilerin çerezlerde depolanması gerektiğinden bu işlem gereklidir.

Oturum süresince saklanır.

Zorunlu Çerezler

6698 Sayılı KVKK md.5/2-f maddesi gereğince ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeksizin, veri sorumlusunun meşru menfaati kapsamında işlenmektedir.

dtBw

Birinci Taraf Çerez

Bant genişliği ölçümü için kullanılır.

Oturum süresince saklanır.

Zorunlu Çerezler

6698 Sayılı KVKK md.5/2-f maddesi gereğince ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeksizin, veri sorumlusunun meşru menfaati kapsamında işlenmektedir.

rxVisitor

Birinci Taraf Çerez

Oturumlar arasında bağlantı kurmak için ziyaretçi ID’sini hatırlamak için kullanılır.

2 Yıl

İşlevsel Çerezler

Açık rızanızı vermediğiniz sürece devre dışıdır.

6698 S. KVKK md.5/1

rxvt

Birinci Taraf Çerez

Oturum zaman aşımı için kullanılır.

Oturum süresince saklanır.

İşlevsel Çerezler

Açık rızanızı vermediğiniz sürece devre dışıdır.

6698 S. KVKK md.5/1

Session Persistence

 (Clientcontext And Profiledata)

Birinci Taraf Çerez

Web sitemizi ziyaretiniz sırasında belirlediğiniz tercihlerinizi kaydetmemize izin verir.

1 Yıl

İşlevsel Çerezler

Açık rızanızı vermediğiniz sürece devre dışıdır.

6698 S. KVKK md.5/1

Session Persistence

(Cookie Layer)

Birinci Taraf Çerez

Bu çerez, çerezlerin kullanımına verdiğiniz izni saklamaya alır.

1 Yıl

İşlevsel Çerezler

Açık rızanızı vermediğiniz sürece devre dışıdır.

6698 S. KVKK md.5/1

Session Persistence

 (Cookie Disclaimer)

Birinci Taraf Çerez

Bu çerez, web sitemizdeki her türlü sorumluluktan feragat yazısına dair ikrar ve rızanızı saklamaya alır.

1 Yıl

İşlevsel Çerezler

Açık rızanızı vermediğiniz sürece devre dışıdır.

6698 S. KVKK md.5/1

TS <pool_name>

Birinci Taraf Çerez

Bu çerez sayesinde, kullanıcılarımızın istek yüklerini sunucularımız üzerinden uygun bir şekilde dağıtmamız mümkün olmaktadır. Web sitemizin kararlı ve dengeli bir yapısı olmasını sağlar.

Oturum süresince saklanır.

Performans ve Analiz Çerezi

Açık rızanızı vermediğiniz sürece devre dışıdır.

6698 S. KVKK md.5/1

 

4. İlgili Kişinin Haklarını Kullanması

İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre, web sitemizde ………………………………… adresinde bulunan formu doldurarak; Hisarardı Mah. Kanlılar Sk No: 18/A Yatağan/ MUĞLA adresine yazılı olarak veya e-postasının sistemimizde kayıtlı bulunması halinde söz konusu e-posta üzerinden info@mikroman.com.tr e-posta adresine veya mikromanmaden@hs01.kep.tr kep adresimize iletebilmektedir.

5. Çerezlerin Yönetimi

Web sitemizi ziyaret ettiğiniz anda karşınıza çıkan pop-up ile tercihlerinizi yönetebilirsiniz. Yukarıda açıklandığı üzere ‘’Zorunlu Çerezler’’ haricindeki çerezleri seçimlik olarak devre dışı bırakabilirsiniz.

Bunun yanı sıra; genellikle tarayıcılar, otomatik olarak çerezleri kabul edecek şekilde çalışmaktadır. Kullanmakta olduğunuz tarayıcınıza bağlı olarak; web sitelerini ziyaret ettiğinizde kullanılan çerezler hakkında bunların kabul edilmesinden önce uyarı verilmesi, bütün çerezlerin engellenmesi ve sair hususlarda değişiklikler yapabilirsiniz. Web sitemizi farklı cihazlardan ziyaret ediyorsanız, her bir cihaz kapsamında tarayıcı ayarlarını değiştirmeniz gerekmektedir. Web sitemizde kullanılan çerezleri engellemeniz halinde web sitemizden alınan verimin düşeceğini ve web sitemizin düzgün çalışmayabileceğini bilgilerinize sunarız.

İnternet tarayıcılarındaki çerez ayarları hakkında daha detaylı bilgi için aşağıda belirtilen linkleri inceleyebilirsiniz.

Google Chrome için:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr

Mozilla Firefox için:

https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma

Microsoft İnternet Explorer için:

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera için:

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Safari için:

https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac

Gizliliğiniz bizim için önemli olup gizlilik ve güvenlik haklarınız temel prensibimizdir. İnternet sitesi ziyaretçilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğinin korunması amacıyla sistemimiz ve altyapımız en güvenilir seviyede tutulmaktadır. Bu kapsamda, KVKK’ya uygun olarak hazırlanan Aydınlatma Metni’ne internet sitemizden ulaşabilirsiniz. MİKROMAN MADEN SANAYİ A.Ş, işbu metinde, kullanıcılarına veya internet sitesi ziyaretçilerine bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını haizdir.